Lidt om Storkedal

Storkedal er en såkaldt udflyttergård fra Lynge Sogn.

I 1996 købte Thomas Clausen gården af Børge Gintberg, som i mange år forinden havde drevet traditionelt landbrug med planteavl og svinebedrift.

Thomas kendte gården fra hans tid under uddannelse som landmand i 1992, men ønskede ikke at videreføre svinebedriften.

Produktionsbygningerne blev derfor lavet om til lejemål og med tiden blev tidssvarende haller til maskiner m.v. opført.

De første år gik med fokus på udvidelse af planteavlen og vintervedligehold i de omkringliggende byer.

Planteavlen er i dag en kombination af eget jord, forpagtninger og pasningsaftaler.

I 2000 med opstart af Avedøreværket, kom halmpresning/håndtering med som en del af høsten. Dette førte til køb af den første lastbil og som følge heraf tog Thomas vognmandstilladelse. Denne aktivitet har siden udviklet sig til 3 biler, med kørsel indenfor mange områder.

Med tiden er halmpresningen blevet en del af høsten, hvor vi med 3 bigballepressere med samlevogn servicerer et stort opland med presning af halm og hjemkørsel.

Siden 1992 har Thomas brændt for saltning og vintervedligehold, som er en god kombination til planteavlen. Den første traktor med sneplov havde til huse på gården allerede i 1992 og udviklingen har medført et bredt sortiment af materiel, der i sæsonen servicerer industri, butikscentre, private veje, boligselskaber og det offentlige.

I 2008 blev import af træpiller i skibsladninger en del af konceptet, hvorefter dette sælges til varmeværker og private. Pillerne leveres i løs vægt, blæst i silo, bigbags og småposer.

I 2010 kom import af vejsalt i skibsladninger også på tapetet. Dels til eget brug, men primært som salg til det offentlige, butikker og private vinterentreprenører.

Siden forår 2011 sker denne aktivitet i samarbejde Wewers-koncernen og Jørgen, som er bror til Thomas. Salt leveres ligeledes i løs vægt, grabbet, bigbags og småposer.

Thomas bor på Storkedal med sin kone, Iben og deres to drenge.​