Landbrug

Storkedal har rødder i landbruget

Storkedal har rødder i landbruget, hvor der i dag drives traditionelt planteavl med dyrkning af hvede, byg, rug, havre, raps og frøgræs.

Halmen benyttes til biomasse, hvor primært Avedøre Varmeværk er aftager. Landbrugsdriften omfatter omkring 280 hektar incl. forpagtninger og pasningsaftaler.

Storkedal udfører gerne pasning af jord – såkaldte pasningsaftaler – kontakt os gerne herom.​

Forpagtningsaftaler laves på alt mellem 1 og 5 år. Vi løser alle landbrugsopgaver med egne maskiner – se endvidere under fanen “maskinstation”.

Her har vi valgt at indsætte lidt stemningsbilleder fra hverdagen i landbruget.